KURS PRZYGOTOWUJĄCY NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

OPIS KURSU:

  • Kurs prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

CEL KURSU:

  • Przybliżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Nadanie uprawnień nauczycielom do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

OSOBY PROWADZĄCE KURS:

  • Lekarz systemu
  • Pielęgniarka systemu
  • Ratownik Medyczny

CZAS TRWANIA:

  • Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych (piątek, sobota, niedziela).

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

  • Nauczycieli

DOKUMENTY WYDANE PO ZAKOŃCZONYM KURSIE:

  • Zaświadczenie wydane zgodnie z wzorem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.