SZKOLENIE PODSTAWOWE

CZAS TRWANIA: 8h

Program szkolenia:

1) Motywacja do udzielenia pierwszej pomocy

2) Jak zachować się na miejscu wypadku:

- bezpieczeństwo własne - zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3) Skuteczne wzywanie zawodowego ratownictwa medycznego oraz rozmowa z dyspozytorem

4) Kontrola i ocena podstawowych funkcji życiowych

    - sprawdzanie stanu świadomości

    - udrażnianie dróg oddechowych

    - objawy zatrzymania krążenia

5) Badanie urazowe poszkodowanego

6) Postępowanie podczas utraty przytomności

7) Postępowanie podczas:

    - złamań

    - zwichnięć

    - skręceń

    - obrażeń głowy

    - obrażeń klatki piersiowej

    - obrażeń brzucha

    - obrażeń kręgosłupa

    - krwawień i krwotoków

    - krwotoku z nosa

    - zadławienia

    - oparzeń

    - odmrożeń

    - padaczki

    - cukrzycy

    - zawału mięśnia sercowego

8) Podstawy resuscytacji krążeniowo oddechowej

    - u niemowląt

    - u dzieci

    - u dorosłych

9) Użycie defibrylatora AED

SZKOLENIE ROZSZERZONE

CZAS TRWANIA: 16h

1) Motywacja do udzielenia pierwszej pomocy

2) Podstawowe zasady w działaniach ratowniczych:

  - bezpieczeństwo własne

  - ocena zastanej sytuacji

  - ocena stanu poszkodowanych

3) Łańcuch przeżycia:

   - zabezpieczenie miejsca zdarzenia

  - ewakuacji z zagrożonego miejsca

  - wezwanie pomocy

4) Kontrola podstawowych funkcji życiowych:

  - sprawdzanie stanu świadomości

  - udrażnianie dróg oddechowych

  - objawy zatrzymania krążenia

5) Badanie urazowe poszkodowanego

6) Postępowanie podczas utraty przytomności

7) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego

8) Postępowanie podczas:

  - złamań

  - zwichnięć

  - skręceń

  - obrażeń głowy

  - obrażeń klatki piersiowej

  - obrażeń brzucha

  - obrażeń kręgosłupa

  - ciała obcego w oku

  - krwawień i krwotoków

  - krwotoku z nosa

  - oparzeń

  - odmrożeń

  - udaru cieplnego

  - zatrucia

  - porażenia prądem

  - amputacji

  - wytrzewienia jelit

  - zadławienia

  - odmy opłucnej

  - hipotermii

  - padaczki

  - cukrzycy

  - zawału mięśnia sercowego

  - udaru

  - astmy oskrzelowej

  - wstrząsu

9) Podstawy resuscytacji krążeniowo oddechowej:

  - u niemowląt

  - u dzieci

  - u dorosłych

10) Elementy ratownictwa wodnego

11) Użycie defibrylatora AED

12) Użycie kołnierza ortopedycznego

13) Zastosowanie rurki ustno gardłowej

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

PROGRAM ORAZ CZAS SZKOLENIA USTALANY INDYWIDUALNIE